Algemene informatie:
De eigenaar van www.afdelingriemen.nl en gelieerde domeinen is:
JV Mode Accessoires BV
Wittebolleplein 2
5046RX Tilburg

Over ons privacybeleid
JV Mode Accessoires BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van JV Mode Accessoires BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/06/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.
 
1. Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Afdeling Riemen:

  • Gebruikt Google-analytics-cookies met een beperkte houdbaarheid daarna worden deze blijvend gewist
  • heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten
  • heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres
  • heeft 'gegevens delen' uitgezet
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

2. Formulier informatie
De server verzamelt gegevens die vrijwillig worden ingevuld door de gebruiker. De server kan gegevens en instellingen opslaan (bezoektijden en IP adres zonder het laatste octet). Gegevens die worden ingevuld worden alleen ter beschikking gesteld aan derden, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De beschikbaar gestelde gegevens in dit formulier vormen een bestand met persoonlijke gegevens, het bestand zal opgeslagen worden bij de server provider in het register dat onderhouden wordt door JV Mode Accessoires BV. Als de gegevens in het formulier een individu kunnen identificeren is het vanzelfsprekend dat deze persoon deze kan aanpassen en een verzoek kan indienen het verwerken van deze gegevens op elk moment te staken en ze te verwijderen. Dit kan resulteren in het feit dat u geen toegang heeft tot bepaalde mogelijkheden, weergaven. De gegevens in dit formulier worden gebruikt om het formulier zijn functie te kunnen laten uitoefenen, bijvoorbeeld om uw aanvraag of order te kunnen verwerken. De ingevulde gegevens in deze formulieren kunnen worden gebruikt om bepaalde technische zaken doorgang te kunnen laten vinden - in het bijzonder het verzamelen van gegevens op de website, ondersteunende betalingen of andere entiteiten waar www.afdelingriemen.nl mee samenwerkt op dit vlak.

3. Informatie over cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computer data files, speciale teksten die worden opgeslagen in de apparatuur van gebruikers en zijn ontworpen voor het gebruik van internet. Dit type bestanden bevat doorgaans de naam van de website, een uniek nummer en de tijd wanneer het is opgeslagen. De entiteiten die worden geplaatst op de apparatuur van de gebruiker en de cookies zorgen ervoor dat er makkelijker toegang is tot de server waar deze mee werken.
Cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
a. Statistieken produceren die helpen om te begrijpen hoe de gebruikers de website gebruiken. Hiermee kan de beheerder de website verbeteren en optimaliseren;
b. Gebruikers sessies worden onthouden (na het inloggen), waardoor de gebruiker niet op elke nieuw te bezoeken pagina zijn loginnaam en wachtwoord opnieuw moet intypen;
c. Om de samenstelling van de winkelwagen in de online store te onthouden,
d. Een gebruikersprofiel samen te stellen om op deze manier de gebruiker beter op maat van dienst te kunnen zijn in de verschillende advertentie netwerken, in het bijzonder het Google netwerk.
De server gebruikt twee basis types cookies: functionele en noodzakelijke cookies. Functionele cookies zijn tijdelijke files die worden opgeslagen in de apparatuur van de gebruiker totdat u uitlogt. Noodzakelijke cookies worden opgeslagen in de apparatuur van de gebruiker voor een specifieke tijd die is gespecificeerd of totdat deze worden verwijderd door de gebruiker. Door de software voor het surfen op het web (via de browser) zal gebruikelijk ruimte worden gereserveerd om cookies op te slaan op de apparatuur van de gebruiker. Hoofdgebruikers kunnen de instellingen aanpassen hiervoor. De webbrowser staat u toe cookies te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen cookies te blokkeren. Voor hulp hierbij zie de documentatie van uw browser. Beperkingen voor het gebruik van cookies kunnen de functionaliteit van de browser website veranderen. Cookies die worden toegestaan in de apparatuur van een gebruiker van de website mogen ook gebruikt worden voor samenwerkingen met adverteerders en partners. We raden u aan de privacy policy hierover te lezen van analytics: Privacy Policy Google Analytics Cookies mogen worden gebruikt bij advertentie netwerken, in het bijzonder het netwerk van Google om specifieke toepassingen te kunnen weergeven over hoe u de website gebruikt. Om dit te realiseren is toegestaan informatie te bewaren over hoe de gebruiker navigeert op de site en de tijd dat hij op site is geweest. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Google display netwerk, hier kunt u meer informatie vinden over het gebruiken van cookies als hulpmiddel: HTTPS://www.google.com/ads/preferences.

4. Server logbestanden.
Van sommige gebruikers wordt het gedrag op de site opgeslagen op de server. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de site vast te leggen en om een zo efficiënt mogelijke hosting te realiseren. Weergegeven bronnen zijn te zien als URLS. 
Als toevoeging om op te slaan kan het volgende gebuikt worden:
a. Tijd van de aanvraag;
b. Tijd benodigd om een antwoord te versturen;
c. De naam van het station dat de klant gebruikt - identificatie gebeurt door het HTTP protocol;
d. Informatie over errors die zijn voorgevallen in de implementatie van de HTTP transactie;
e. De URL van de laatste door de gebruiker bezochte pagina (referrer link) – als er sprake is van een verschuiving naar de website van de referentie;
f. Informatie over de door de gebruiker gebruikte browser;
g. Informatie over het IP-adres; de hierboven vermelde data is niet gekoppeld aan individuele personen; Deze data zal alleen gebruikt worden voor server administratie.

5. Delen en verwerken van gegevens.
De gegevens mogen worden gedeeld met derden maar alleen binnen de perken die door de wet zijn vastgesteld en waar wij verwerkersovereenkomsten mee gesloten hebben. Gegevens waarmee een individu geïdentificeerd kan worden zijn alleen beschikbaar met goedkeuring van de persoon. De beheerder mag worden gevraagd om informatie welke door de website is verzameld beschikbaar te stellen aan geautoriseerde autoriteiten om medewerking te verlenen aan strafrechterlijk onderzoek. Voor ons zou dit de rechtbank van Den Bosch zijn als bevoegde rechtbank.

5a. LightSpeed
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

5b. Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

5c. WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

5d. PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

5e. Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via verschillende platformen. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt dit platform uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

6. Cookie File Management – Hoe werkt dit?
Als u niet wenst cookies te ontvangen kunt u dit aanpassen in de instellingen van uw internetbrowser. Echter behouden wij ons het recht voor dat wanneer cookies zijn uitgeschakeld, voor verificatie processen, beveiliging en onderhoud door de voorkeuren van de gebruiker het moeilijk te maken dat onze website wordt gebruikt. In extreme gevallen voorkomen we dat de site gebruikt kan worden.

7. Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan JV Mode Accessoires BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

8. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van JV Mode Accessoires BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

9. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.